MANG THONG TIN KHOA HOC NONG NGHIEP VIET NAM

Ngày đăng: 27/09/2015 Số lượt xem: 1705

Cây lúa theo vùng đặc trưng ở Việt Nam

Hướng dẫn quản lý dinh dưỡng cho cây lúa theo vùng đặc trưng ở Việt Nam

Lời nói đầu                                                                                                               Chi tiết

I. Đất trồng lúa ở Việt Nam                                                                                        Chi tiết

II. Canh tác lúa ở Việt Nam                                                                                       Chi tiết

III. Quản lý dinh dưỡng cho cây lúa                                                                           Chi tiết

IV. Quản lý dinh dưỡng cho cây lúa theo vùng đặc trưng (SSNM)                                Chi tiết

V. Kinh tế sử dụng phân bón cho cây lúa                                                                   Chi tiết

VI. Phụ lục                                                                                                              Chi tiết

Tin mới nhất

Thời tiết

Hanoi, Vietnam
  • Thứ bảy
  • Chủ nhật
  • Thứ hai

Lịch