MANG THONG TIN KHOA HOC NONG NGHIEP VIET NAM

Ngày đăng: 27/09/2015 Số lượt xem: 2145

Xây dựng Mạng lưới châu Á về Công nghệ canh tác hữu cơ bền vững (ANSOFT)

Tên dự án Xây dựng Mạng lưới châu Á về Công nghệ canh tác hữu cơ bền vững (ANSOFT)

Tên dự án

Xâydựng Mạng lưới châu Á về Công nghệcanh tác hữu cơ bền vững (ANSOFT)

Thời gian thực hiện

01 tháng 07 năm 2010 đến 06 tháng 4 năm 2012

Người chủ trì

Ngô Doãn Đảm - Viện phó Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Địa chỉ: Gia Lộc - Hải Dương - Việt Nam

Tóm tắt dự án

"Xây dựng Mạng lưới Châu Á về Công nghệcanh tác hữu cơ bền vững (Ansoft)" là một dự án PAN-Châu Á nằm trong chương trìnhAFACI. Nhằm mục đích:

1)Thúc đẩy trao đổi thông tin giữa các nước thành viên Ansoft, cũng như để phát triển nhóm làm việc bao gồm các nhà nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và quốc gia, góp phần cải tiến trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ và các hoạt động kinh doanh nông nghiệp;

2)Traođổi kiến thức và kinh nghiệm của các hệ thống canh tác hữu cơ trong mỗi quốc gia thành viên và phát triển các công nghệ tiên tiến bằng cách hợp tác giữa các nước;

3)Tháttriển và thúc đẩy phát triển cáchệ thống canh tác hữu cơ và kinh tế đối với nông nghiệp châu Á. Dự án bao gồm 11 nước đối tác châu Á.

Giống như trong các nước thành viên khác, các hoạt động của dự án tại Việt Nam là tập trung vào:
1. Thu thập dữ liệu,báo cáo về công nghệ canh tác hữu cơ và hệ thống sản xuất trong nước.
2. Công bố công nghệ tiên tiến và kiến thức truyền thống trong hệ thống canh táchữu cơ.
3. Hội thảo và trao đổi thông tin giữa các các nhà nghiên cứu, các tổ chức quốc tế và quốc gia.
4. Chuyển giao công nghệ cho nông dân bằng cách sử dụng các văn bản, Internet và trình diễn tại các trang trại.
5. Liên kết giữa các nước thành viên thông qua Website.

Tin mới nhất

Thời tiết

Hanoi, Vietnam
  • Thứ bảy
  • Chủ nhật
  • Thứ hai

Lịch