MANG THONG TIN KHOA HOC NONG NGHIEP VIET NAM

Ngày đăng: 26/09/2015 Số lượt xem: 2525

Họp nhóm

Trung bình 2 tháng tổ chức họp nhóm một lần

Trung bình 2 tháng tổ chức họp nhóm  một lần, mục đích nhằm thúc đẩy công việc và bàn biện pháp hỗ trợ nhau trong công việc.

Một số hình ảnh

Tin mới nhất

Thời tiết

Hanoi, Vietnam
  • Thứ hai
  • Thứ ba
  • Thứ tư

Lịch