MANG THONG TIN KHOA HOC NONG NGHIEP VIET NAM

Sách nông nghiệp

Kỹ thuật trồng xen canh, luân canh lạc và đậu tương với mía

19.03.2017 826 views

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, TS Lê Quốc Thanh, ThS Hoàng Tuyển Phương, ThS Đỗ Thị Thu Trang, ThS Nguyễn Hoàng Long, CN Lê Thị Liên

Chi tiết

Kỹ thuật che phủ xác thực vật khô trong canh tác ngô, lạc và đậu tương

19.03.2017 809 views

Tác giả: TS Lê Quốc Thanh, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, ThS Hoàng Tuyển Phương, ThS Nguyễn Hoàng Long, CN Lê Thị Liên

Chi tiết

Cây lúa

04.11.2016 785 views

Hướng dẫn thực hành quản lý dinh dưỡng

Chi tiết

Sách kỹ thuật.

27.09.2015 1542 views

Kỹ thuật trồng và chăm sóc xà lách, cải củ, bí ngồi của Hàn Quốc tại miền Bắc Việt Nam.

Chi tiết

Cây lúa theo vùng đặc trưng ở Việt Nam

27.09.2015 1676 views

Hướng dẫn quản lý dinh dưỡng cho cây lúa theo vùng đặc trưng ở Việt Nam

Chi tiết

Giống cây trồng và quy trình kỹ thuật mới

27.09.2015 1457 views

Giới thiệu những giống cây trồng mới và quy trình kỹ thuật.

Chi tiết

Thời tiết

Hanoi, Vietnam
  • Thứ ba
  • Thứ tư
  • Thứ năm

Lịch