MANG THONG TIN KHOA HOC NONG NGHIEP VIET NAM

Ấn phẩm

Tờ rơi (2019)

10.04.2019 325 views

Các qui trình kỹ thuật

Chi tiết

Quản lý sâu bệnh

10.04.2019 296 views

Quản lý sâu bệnh

Chi tiết

Một số giống lạc cho các tỉnh phía Bắc và Bắc trung bộ

10.04.2019 281 views

Một số giống lạc cho các tỉnh phía Bắc và Bắc trung bộ

Chi tiết

Tờ rơi (2018)

27.06.2018 471 views

Các quy trình kỹ thuật

Chi tiết

Lịch thời vụ gieo trồng (2018)

18.06.2018 492 views

Lịch thời vụ gieo trồng (2018)

Chi tiết

Kỹ thuật trồng xen canh, luân canh lạc và đậu tương với mía

19.03.2017 665 views

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, TS Lê Quốc Thanh, ThS Hoàng Tuyển Phương, ThS Đỗ Thị Thu Trang, ThS Nguyễn Hoàng Long, CN Lê Thị Liên

Chi tiết

Kỹ thuật che phủ xác thực vật khô trong canh tác ngô, lạc và đậu tương

19.03.2017 635 views

Tác giả: TS Lê Quốc Thanh, PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, ThS Hoàng Tuyển Phương, ThS Nguyễn Hoàng Long, CN Lê Thị Liên

Chi tiết

Lịch thời vụ gieo trồng

25.02.2017 757 views

Lịch thời vụ gieo trồng

Chi tiết

Cây lúa

04.11.2016 630 views

Hướng dẫn thực hành quản lý dinh dưỡng

Chi tiết

Sách kỹ thuật.

27.09.2015 1403 views

Kỹ thuật trồng và chăm sóc xà lách, cải củ, bí ngồi của Hàn Quốc tại miền Bắc Việt Nam.

Chi tiết

Cây lúa theo vùng đặc trưng ở Việt Nam

27.09.2015 1465 views

Hướng dẫn quản lý dinh dưỡng cho cây lúa theo vùng đặc trưng ở Việt Nam

Chi tiết

Giống cây trồng và quy trình kỹ thuật mới

27.09.2015 1241 views

Giới thiệu những giống cây trồng mới và quy trình kỹ thuật.

Chi tiết

Thời tiết

Hanoi, Vietnam
  • Thứ bảy
  • Chủ nhật
  • Thứ hai

Lịch