MANG THONG TIN KHOA HOC NONG NGHIEP VIET NAM

Tiếp sức cho nông dân để tăng sức cạnh tranh của nông nghiệp

Bên lề phiên họp Đại hội XII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chia sẻ, ông rất trăn trở về việc nhiều nông dân không sống được bằng nghề nông. Nông dân chưa có được việc làm ở nhà máy, cơ sở dịch vụ; vẫn bỏ ruộng, bỏ quê đi làm các công việc nhiều rủi ro. Có thể có thu nhập cao hơn ở nơi làm mới nhưng tại sao họ không có cuộc sống tốt hơn ở ngay quê hương mình? - Bộ trưởng Cao Đức Phát tâm sự.

Chi tiết

Videos

Việt Nam

Nam Thiên Nhất Trụ

26.10.2015 810 views

Chùa Một Cột ở Hà Nội đã thành một biểu tượng về nghệ thuật kiến trúc, lịch sử, văn hóa Việt Nam. Còn tại TP Hồ Chí Minh, chùa Nam Thiên Nhất Trụ (Trời Nam một trụ)

Chi tiết

Dự án

Xây dựng Mạng lưới châu Á về Công nghệ canh tác hữu cơ bền vững (ANSOFT)

27.09.2015 760 views

Tên dự án Xây dựng Mạng lưới châu Á về Công nghệ canh tác hữu cơ bền vững (ANSOFT)

Chi tiết

Mạng lưới

Mạng lưới thông tin quốc tế

27.09.2015 833 views

Liên kết giữa nghiên cứu và khuyến nông thông qua công nghệ thông tin.

Chi tiết

Tin tức

Tiếp sức cho nông dân để tăng sức cạnh tranh của nông nghiệp

28.01.2016 519 views

Bên lề phiên họp Đại hội XII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chia sẻ, ông rất trăn trở về việc nhiều nông dân không sống được bằng nghề nông. Nông dân chưa có được việc làm ở nhà máy, cơ sở dịch vụ; vẫn bỏ ruộng, bỏ quê đi làm các công việc nhiều rủi ro. Có thể có thu nhập cao hơn ở nơi làm mới nhưng tại sao họ không có cuộc sống tốt hơn ở ngay quê hương mình? - Bộ trưởng Cao Đức Phát tâm sự.

Chi tiết

Nhóm thực hiện

Họp nhóm

26.09.2015 928 views

Trung bình 2 tháng tổ chức họp nhóm một lần

Chi tiết

Thời tiết

Hanoi, Vietnam
  • Thứ ba
  • Thứ tư
  • Thứ năm

Lịch