MANG THONG TIN KHOA HOC NONG NGHIEP VIET NAM

Tập huấn nghiệp vụ, phương pháp khuyến nông

Từ ngày 22 -25/11/2016, Văn Phòng thường trực Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại Nam Bộ đã tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ, phương pháp khuyến nông và phổ biến chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn về khuyến nông” tại thành phố Sóc Trăng.

Chi tiết

Videos

Việt Nam

Ca trù

23.11.2016 17 views

Hát ả đào (Ca trù) được định hình với tư cách là một thể loại ca nhạc có đặc trưng, phong cách riêng vào khoảng thế kỷ 15. Ban đầu nó là lối Hát cửa đình. Dần dần thể loại này tách ra để trở thành lối hát thính phòng rất được ưa thích của người Việt ở phía bắc.

Chi tiết

Dự án

Xây dựng Mạng lưới châu Á về Công nghệ canh tác hữu cơ bền vững (ANSOFT)

27.09.2015 780 views

Tên dự án Xây dựng Mạng lưới châu Á về Công nghệ canh tác hữu cơ bền vững (ANSOFT)

Chi tiết

Mạng lưới

Mạng lưới thông tin quốc tế

27.09.2015 856 views

Liên kết giữa nghiên cứu và khuyến nông thông qua công nghệ thông tin.

Chi tiết

Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ, phương pháp khuyến nông

09.12.2016 9 views

Từ ngày 22 -25/11/2016, Văn Phòng thường trực Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tại Nam Bộ đã tổ chức lớp “Tập huấn nghiệp vụ, phương pháp khuyến nông và phổ biến chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn về khuyến nông” tại thành phố Sóc Trăng.

Chi tiết

Nhóm thực hiện

Họp nhóm

26.09.2015 961 views

Trung bình 2 tháng tổ chức họp nhóm một lần

Chi tiết

Thời tiết

Hanoi, Vietnam
  • Chủ nhật
  • Thứ hai
  • Thứ ba

Lịch